روز شمار آریونیک

شرکت تجهیز و توسعه صنایع اریونیک در سال 1370 فعالیت خود را در زمینه تولید لوله واتصالات چدنی آغاز نمود و دیری نپایید که این گروه به عنوان یکی از بهترین کارخانه های تولید کننده این قطعات شناخته و هم اینک فعالیت خود را در زمینه تولید قطعات چدنی ادامه داده است.